Friday, March 7, 2014

Lawatan Teknikal Ke Brunei Darussalam

Lawatan kali kedua ke Brunei telah dilakukan pada 3 Mac 2014.Tujuan lawatan ini adalah bertujuan menyediakan lapuran  "Inception Report" untuk Master Plan Batang Mitus Fruit Orchard". Beberapa kawasan sediada dan juga kawasan baru dilawati; ini termasuk kampung-kampung dan juga kawasan yang berpotensi unuk di jadikan pengeluaran buah-buahan untu Brunei DS. Status pengeluaran buah-buahan hanya dapat menampung permintaan penduduk sekitar 20% . Tetapi pengeluaran diladang sebenar tidak sampai  kurang 10%. Ini kerana beberapa sebab;

1. Kawasan buah-buahan yang sudah ditanam tidak di jaga dengan baik. Ini termasuk dari segi agronomi dan pengurusan tanaman. Konsep 3 T masih ada iaitu Tanam, Tinggal , Tuai.

2. Kawasan buah-buahan yang ada ditanam dengan  berbagai jenis buah-buahan dimana terdapat 5-6 jenis.

3. Petani kurang arif berkaitan pengurusan tanaman dimana memerlukan pengetahuan dari masa kesemasa.

4. Setiap kawasan rumah/ banglo hendaklah ditanam dengan 1 atau buah-buahan bagi menampong pengeluaran di dusun.

5. Galakkan atau promosi hendaklah dijalankan dari masa ke semasa supaya penduduk lebih mengemari buah-buahan tempatan dengan menambah "added value". Contohnya durian belanda (soursoup) sangat baik untuk mengelakkan cancer  dan juga buah-buahan yang lain.

6. Setiap kampung yang mempunyai kawasan-kawasan buah buah mempunyai ahli-ahli dan ketua dimana dapat membincang pekembangan dusun masing masing di pantau oleh pejabat yang bewajib.

7. Insentif pemulihan seperti bekalan benih, baja , racun rumpai, serangga , peralatan kecil spt pam, mesin rumput, gergaji hendak di sediakan.

8. Outlet pemasaran hendaklah dirancang supaya petani-petani dapat memasarkan hasil produk mereka dan memikirkan cara-cara yang sesuai.

9. Generasi baru  dan belia hendaklah ditanam semangat bahawa berkebun adalah aktiviti yang baik dan mulia dengan menubuh kelab pertanian, rekreasi pertanian dan sebaginya.

10.Promosi di TV menjadi aktiviti menanam pokok buah-buahan untuk anak cucu di masa depan. Tanam hari ini tuai di masa depan.

11. Promosikan produk-produk keluar dengan 'added- value' seperti durian pulu, tarap dan lain dimana dunia luar masih belum mengetahui buah-buahan yang unik dan eksotik dari Brunei DS.

12. Masih banyak boleh di disenaraikan melalui SWOT analysis.

Satu yang saya lihat ialah bangunan -bangunan komersial masih di tulis dengan tulis jawi tidak seperti di Malaysia kecuali Kelantan. Kesibukan trafik masih terkawal. Tidak banyak motosikal, teksi atau bas.Rata rata keadaan terkawal; tidak ramai pekerja asing kecuali expatriate. Pelancong masih berkurangan walaupun kapal terbang penuh dengan penumpang.

Semua masjid bersih dan berhawa dingin, masih kurang jemaah.Ada masjid yang memerlukan landskap yang baik supaya di pandang indah dan ceria dengan menaman bunga-bungaan eksotik dan cantik

Kereta buatan Malaysia sangat kurang (1%) berbanding kereta import. Minyak petrol dan disel masih murah, iaitu 2 kali murah dari Malaysia.

Hukum hudud dan penguat kuasaan akan berjalan pada 1 April 2014. Rakyat telah diberikan penjelasan melalui media massa.Pemandangan dislah satu tempat komersil di Gadong


  

0 comments:

Post a Comment