Wednesday, May 5, 2010

Mesyuarat Mingguan Pengurusan

Distesen utama memang banyak perkara yang hendak dilakukan. Salah satu pendekatan yang diambil untuk mentadbir organisasi ialah mengadakan mesyuarat mingguan pengurusan. Perkara yang hendak dibincangkan mestilah dibuat deraf dahulu supaya di itemizekan perkara perkara yang perlu. Contohnya saya hendak membuat mesyuarat, senaraikan mengikut prioriti.

Ini adalah senarai contoh nya selepas itu kita akan tengok minit mesyuarat yang lepas.

1. Status Bajet
Kod kod Yang Kritikal

2. Isu-isu keselamatan
Masalah Pengawal Keselamatan
CCTV
Penguatkuasaan tempat letak kereta dan motor
Peralatan –clamping
Kawasan clamping (clamping zone)
Projek projek Luar di MARDI & Pencerobohan
Borang Kepuasan Pelanggan

3. Pentadbiran & Pengurusan
Lapuran Stesen ke Pusat.
Staf Bermasalah Meningkat. Pendekatan Yang di ambil
Cuti Online, Cuti sakit
Masalah tuntutan perubatan
Permintaan penambahan kerja lebihmasa (Minit Mesyuarat (MARDI-
MAEPS)
Pelarasan Permintaan lebihmasa oleh Pusat

4. Landskap dan Keceriaan
Blok J,K
Kompleks UBB
Persediaan untuk MAHA
Pengambilan Semaian RIC
Garden Center
Cadangan Landskap Kawasan Parking VIP, kafetaria
Signage Parkir KP,TKP dan Khas.
Penanaman pokok hutan di tepi kolam PLM
Signage IbuPejabat ke MAEPS-Arahan KP
Pintu Gerbang di Pintu 2- Arahan KP

5. Stesen MARDI Kundang
Pam terus dari kolam sediada
Laporan Kejuruteraan
Lapuran teknikal dan quotation dari ENK BioScience
Kertas kerja berkaitan status stesen ke JOPTA

6. Mesyuarat dengan PTJ -PTJ
Isu isu berbangkit
Perbelanjaan T&T , OT
Ladang /dusun SR masih tak terurus
Rumah SR di petak Biodiversiti
Tanah diminta oleh MA (2hektar)
MAEPS – skit tank akan dibeli dari bajet KJ.

7. Lain-lain
Permintaan pemandu BT, Pusat
Sewaan tanah kosong – taman heliconia, kelapa sawit
Simpanan Buku buku Stesen
Cadangan Galeri Pusat Pengurusan
Penyelegaraan kenderaan berkomputer
Notis sambung sewa kafetaria
Kemajuan Hari Keluarga

No comments:

Post a Comment

0 comments:

Post a Comment