Monday, March 19, 2012

KURSUS KEFAHAMAN DAN TATACARA PENGAUDITAN UNTUK JURUAUDIT AUDIT KUALITI DALAMAN MS ISO 9001:2008

Kursus kefahaman pengauditan telah di adakan di Kota Bharu dari 15-17 Mac 2012 yang lalu. Hampir 71 orang telah di jemput oleh pihak Sumber Manusia MARDI walaubagaimanapun ramai tak dapat menghadirkan diri kerana masalah masalah tertentu. Kursus ini memang diadakan pada setiap tahun khususnya kepada mereka telah berpengalaman menjalankan pengauditan, dimana kursus  cuba memberi peringatan yang penting terutama klausa klausa yang hendak di gunapakai dalam sesuatu proses pengauditan. Alhamdullilah pada tahun tahun yang lepas dan terdahulu MARDI telah berjaya mendapat status yang terbaik dari segi pengauditan oleh pihak SIRIM, dan sijil ISO memang menjadi salah satu identiti kualiti kepada organisasi.


Sebahagian peserta kursus pengauditan, Ketua Juruadit MARDI, En Azunan dan Pn Wan Sariyah 

Peserta kursus En.Razali , Dr.Zainudin dan Dr.Omran, Tn.Hj Abu Kassim (sudut belakang).

Peserta peserta kursus audit d Kota Bharu

Teknik teknik untuk memberi ketakakuran, NCR atau OFI!

En.Azhar penceramah dari EQMA ,simple dan joking orangnya 

Rajah punca sebenar NCR

Peserta kursus berehat dan minum petang,


Kursus tersebut telah di jalankan oleh sebuah syarikat pengurusan, EQ Management Associates yang berpengkalan di Petaling Jaya. Kursus kali ini di beri penekanan kepada aspek  klausa klausa mengikut 'mind map'. Pendekatan yang kami mula mula pelajari  dahulu mengikuti ialah klausa mengikut proses. Ini sedikit sebanyak memberi pengetahuan baru kepada kami. Walaubagaimanapun ini tidak menjadi masalah kepada kami kerana kita telah faham akan faham konsep konsep nya terdahulu.


Apa yang perlu bagi setiap auditor ialah jangan mencari kesalahan manusia tetapi mencari mana mana proses yang tidak dijalankan di dalam prosedur. Apa yang penting mesti ada bukti, rekod, laporan , gambar , pemerhatian dllg semasa menjalankan pengauditan.  Jangan lah sesuka hati hendak memberi NCR atu OFI. Kalau proses tersebut akur, lapurkan akur. Seseorang auditor mestilah tahu 5 prinsip audit.


1.Kelakuan beretika
2.Kewajaran penyampaian
3.Menjaga profesionalisme
4.Berkecuali
5.Pendekatan berdasarkan bukti.


Sebagai ulangan seseorang auditor itu hwndaklah tahu keperluan struktur satandard ISO 9001:2008.
1.Skop
2.Rujukan Normatif
3.Istilah dan Definasi
4.Sistem Pengurusan Kualiti
5.Tanggungjawab Pengurusan
6.Pengurusan Sumber
7.Realisasi Produk
8.Pengukuran,Analisis dan Penambahbaikan.


Selain menjalankan pengauditan terhadap proses, kita juga boleh menggunakan teknik pengauditan didalam kerja seharian kita.Ini kerana setiap orang yang ada menjalankan kerja kerja pengurusan atau mengendalikan projek hendaklah tahu akan  turutan turutan yang terkandung  didalam sesuatu kerja itu. Ini termasuk dokumen, perolehan, pengukuran, analisis dan penambaikan.
Selamat Menjalankan Pengauditan pada tahun 2012.


Segala pertanyaan boleh dikemukakan kepada    zainudinhaji@gmail.com


Blog saya yang lain di 
http://reddragonfruits.blogspot.com/ 

http://about-heliconia.blogspot.com/
http://zainudinhajimeon.blogspot.com/


  

No comments:

Post a Comment

0 comments:

Post a Comment