Tuesday, September 22, 2015

Penyelidikan Durian (Bah.1)

Sekarang saya di pertanggung jawabkan didalam penyelidikan tanaman durian. Pengeluaran buah durian bergantung kepada beberapa faktor seperti keadaan cuaca, status nutrient pada pokok dan tanah, kedapatan air, amalan agronomi serta sifat fisiologi tanaman. Selain dari faktor-faktor  tersebut klon-klon  yang ditanam memainkan peranan yang penting dimana ia memberi respons yang  berbedza  mengikut lokaliti.


Manupulasi terhadap pengeluran buah durian menggunakan beberapa kaedah telah dijalankan melalui penggunaan hormone pembungaan paklobutrazol oleh beberapa saintis  seperti Hasan Mad dan Karim , M.Z ( 1990) serta Rushidah, W.Z,  Abd. Jamil, Z and  Muhamad Zaki, M.N (2006). Kajian mendapati pemberian dos sebanyak  5-10g/ 2 liter air  telah diberikan kepada setiap pokok durian telah mengalakkan pengeluaran bunga  tetapi pembuahannya tidak begitu menjadi.

Secara fisiologi, pengeluaran buah pada tanaman durian adalah bergantung kepada hubungkait diantara ‘source and sink’ (Salakpeth dll, 1992).  Ini bermakna tanaman mesti mempunyai bekalan makanan atau ‘assimilate’ yang mencukupi  untuk pengeluaran pembuangaan diikuti dengan keadaan stress air (Masri,1999; Abdul Razak,dll 2000). Resepi untuk pengeluaran durian di Thailand telah dikeluarkan oleh Subhadrabandhu, S. dan Tongumpai,P.(1990) dimana aktiviti agronomi seperti pemangkasan, pembajaan, pemberian baja foliar serta hormone dan pengairan dijalankan selepas pengeluaran hasil.Tujuan kajian ini dijalankan untuk mencuba beberapa kaedah terhadap pengeluaran buah durian dibeberapa lokasi  dengan menggunakan resepi  pembajaan dan amalan agronomi untuk melihat samada kesan tersebut memberi impak positif untuk aruhan pembungaan dan pengeluaran buah.

Objektif kajian.

  •  1. Mengkaji samada aruhan pembungaan dan pembuahan durian boleh dilakukan dengan kaedah pembajaan dan amalan agronomi yang tepat.
  • 2.      Mengkaji tindak balas klon-klon durian yang berbedza  didalam lokasi-lokasi tertentu.
  • 3.      Mengkaji ‘crop load’; bilangan buah yang sesuai untuk di’pegang’ pada setiap pokok.

No comments:

Post a Comment

0 comments:

Post a Comment