Monday, June 1, 2009

DARI SAINTIS MENJADI PENGURUS

Pada hari ini aku telah dilantik menjadi pengurus stesen penyelidikan di Serdang.Setelah sekian lama memegang jawatan sebagai pegawai penyelidik kini aku diberi tugas untuk memimpin,mengurus dan menerajui satu stesen yang berkapasiti lebeh kurang 300 orang anggota. Ini terdiri dari keselamatan,pengurusan dan pentadbiran kawasan seluas hampir 2,000 ekar.

Menjadi pengurus bukanlah satu kerja yang mudah tetapi memerlukan komitmen yang tinggi, idea yang bernas, komunikasi berkesan, perancangan yang jitu. Pada tahun 2002 aku pernah menghadiri kursus Project Management for Senior Managers. Secara ringkas boleh lah di rumuskan bahawa mengurus ini ada enam proses.

1. Planning -Perancangan
2.Sceduling- Penjadualan
3.Resource-Sumber
4.Decision -Keputusan
5.Strategy-Startegi
6.Replanning-Perancangan semula.

Kepakaran aku sebagai ahli agronomi akan dapat membantu dapat pemuliharaan tanam tanaman dan landskap di kawasan landskap.


No comments:

Post a Comment

0 comments:

Post a Comment