Tuesday, September 15, 2009

100 Hari

Pada hari ini genaplah seratus hari menerajui stesen ini. Pada setiap hari merupakan hari baru untuk saya. Berbagai penyelesaian masalah, pengurusan, pentadbiran serta lain-lain urusan resmi mesti dijalankan. AlHamdullillah , berkat doa kita semua setakat ini, mampu meneruskan kerjaya yang mencabar ini.
Kita mesti peka pada setiap keadaan samada dilakukan oleh orang bawahan atau atasan kita. Respons hendaklah cepat dan tidak boleh tunggu-tunggu atau procrastination. Kerja hari ini mestilah dilakukan hari ini juga kerana esok kita belum tahu samada sibuk atau tidak.

No comments:

Post a Comment

0 comments:

Post a Comment