Wednesday, September 2, 2009

Setelah Tiga Bulan

Pada hari ini kita telah menjadi Pengurus Stesen tiga bulan. Memegang teraju pimpinan bukanlah satu perkara yang mudah. Kerana banyak perkara perkara yang mesti diuruskan dengan cepat, tepat dan berkhemah. Sesuatu keputusan yang diambil diambil dari skop pengalaman dan pentadbiran.
Kerja mengurus termasuk;
1. Mengadakan mesyuarat mingguan bersama barisan pentadbiran,kewangan, keselamatan dan infrastruktur.
2. Mengadakan mesyuarat dan perbincangan dengan pihak atasan, pusat tanggung jawab(PTJ) dan juga kontraktor yang yang hendak beroperasi di lokaliti.
3.Merancang persiapan jangka pendek dan jangka sederhana sumber manusia, kelengakapan dan infrastruktur.

Seperti mana sebagai seorang pemimpin kita hendaklah mempunyai minda yang terarah supaya dapat menyumbangkan idea, kreativiti serta masa agar dapat menafaat yang sebaik baiknya.

Masalah pekerja disini saya perhatikan ialah
1. Masalah disiplin kerja - ponteng kerja, tipu sijil sakit, tak datang kerja tanpa beritahu dan lain lain.
2. Malas sembahyang dan puasa seta ada yang tidak menutup aurat .

No comments:

Post a Comment

0 comments:

Post a Comment