Saturday, October 9, 2010

Mesyuarat Pengurus Pengurus Stesen di Kota Baharu

Mesyuarat pengurus pengurus stesen kali ke 3 telah diadakan di Hotel Renassance(?) Kota Baharu. Mesyuarat ini telah membincangkan  beberapa aspek  berkaitan pengurusan stesen.Selain memperkemaskan struktur organisasi dan carta organisasi, perkara perkara lain telah di highlightkan. Ini termasuk keselamatan, teguran dan penemuan audit,sumber manusia, penggunaan tanah dan lain lain perkara. Mesyuarat juga telah di beritahu bahawa di dalam RMK ke-10 pihak MARDI hanya berjaya mempeolehi RM 30.4Juta untuk dua tahun mendatang (2011-2012). Ini bermakna banyak pembangunan stesen tidak dapat dilakukan kecuali pembukaan stesen MARDI Sandakan. Sabah. Diberi tahu juga pihak MARDI pada mula telah menganggarkan keperluan pembangunan RMK -10 sebanyak RM880 Juta, tetapi hanyak telah mendapat RM30.4J sahaja.

No comments:

Post a Comment

0 comments:

Post a Comment