Sunday, October 3, 2010

Tahun Depan -Bajet Untuk Pembanguan Sifar?

Kami mendapat tahu bajet pembanguna untuk Pengurusan Stesen serta beberapa PTJ yang lain ialah sifar untuk tahun depan.Bajet yang didapati untuk pembanguan sangat terhad bagi tahu 2011-2012. Jadi tak tahu lah untuk menjalankan aktiviti pembangunan macam mana.Mungkin kita akan fikirkan kaedah yang lain . Nampaknya kontraktor yang selalu datang ke MARDI terus akan menghilangkan diri kerana tak ada job.

No comments:

Post a Comment

0 comments:

Post a Comment