Monday, May 30, 2011

Mesyuarat Keselamatan Ibu Pejabat


Anggota angota keselamatan yang menjalankan tugas tugas keselematan,pemantauan, dan pengawasan kawasan, harta dan perimeter MARDI Ibu Pejabat. Pengurus Stesen Dr.Zainudin Haji Meon, Timbalan Pengurus  En.Ahmad Hashim , Pen.Peg.Tadbir En. Nik Adib dan Ketua Pegawai Keselamatan En.Razali Suhid.
Pengawal keselamatan adalah pasukan yang terpenting dalam menjaga keselamatan, pemantauan harta/aset , kawasan dan perimeter supaya tidak dicerobohi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.Kawasan dan harta tetap dan alih mestilah di kawal rapi 24 jam sudah tidak ada kehilangan. Pasukan keselamatan kami bertanggung menguruskan pelanggan keluar-masuk, menyediakan borang pelanggan dan membuat rondaan disekeliling kawasan hampir 1000 ekar dan 60 buah bangunan kecil dan besar.

No comments:

Post a Comment

0 comments:

Post a Comment